Uniwersytet Rolniczy

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Strona Główna Systemu

Strona główna

Elektroniczna rejestracja stanowi uproszczenie procedury rekrutacji na studia, po jej dokonaniu nie ma konieczności wysyłania dokumentów w formie papierowej. Dokumenty będą wymagane w terminie późniejszym od osób zakwalifikowanych do przyjęcia, przy dokonywaniu wpisu na studia.

Kandydaci rejestrują się poprzez stronę www systemu ERK

erk.ur.krakow.pl

z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Rejestracja składa się z dwóch głównych etapów.

ETAP I. Rejestracja elektroniczna w systemie.

Dokonanie rejestracji na wybrane studia należy poprzedzić założeniem Indywidualnego Konta ERK Kandydata. W tym celu należy wybrać opcję ZAŁÓŻ KONTO. Po założeniu konta należy się do niego zalogować, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Poniżej opisany jest sposób postępowania po zalogowaniu się do Konta ERK. Wszystkich wymienionych niżej czynności należy dokonać w obowiązującym terminie rejestracji na wybrane studia.

 1. Sprawdź, a następnie dokonaj poprawy lub uzupełnienia danych znajdujących się w formularzu dane osobowe.
 2. Jeżeli poprawnie wprowadziłeś wszystkie dane osobowe dokonaj ich zatwierdzenia.
 3. Po zatwierdzeniu danych osobowych wprowadź wszystkie wymagane informacje do formularzy dotychczasowe wykształcenie, i tak w przypadku zamiaru dokonywania rejestracji na studia:
  • jednolite magisterskie lub pierwszego stopnia - do formularza szkoła średnia oraz matura (jeżeli zdawałeś nową maturę, ale nie znasz jeszcze wszystkich uzyskanych wyników, musisz zaczekać do chwili ich otrzymania z odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej),
  • drugiego stopnia - do formularza szkoła średnia oraz wykształcenie wyższe.
  Po sprawdzeniu kompletności oraz poprawności wprowadzonych danych na temat dotychczasowego wykształcenia zatwierdź je.
 4. Znajdź w Elektronicznym Informatorze kartę interesujących Ciebie studiów, a następnie wybierz znajdującą się tam opcję ZAREJESTRUJ SIĘ.
 5. Wprowadź dane do formularza znajdującego się w karcie rejestracji, a następnie zatwierdź je.

ETAP II. Potwierdzenie rejestracji - opłata i przesłanie dokumentów.

Wszystkich wymienionych niżej czynności należy dokonać w obowiązującym terminie rejestracji na wybrane studia. O ważności potwierdzenia rejestracji decyduje data wniesienia opłaty rekrutacyjnej!

 1. Odczytaj i przepisz numer indywidualnego rachunku bankowego, a następnie wpłać na niego wyświetloną przez system kwotę opłaty rekrutacyjnej. Ze względu na przyspieszenie przepływu informacji o opłacie zalecamy dokonanie wpłaty bezpośrednio przelewem bankowym. Informacje o wpłatach dokonywanych w placówkach Poczty Polskiej pojawiają się w systemie ERK z większymi opóźnieniami.
 2. Oczekując na potwierdzenie rejestracji sprawdzaj regularnie informacje na swoim indywidualnym koncie ERK.
 3. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w ciągu kilku dni po terminowym wniesieniu opłaty skontaktuj się z jednostką prowadzącą nabór w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 4. W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia w odpowiedniej karcie rejestracji pojawi się możliwość pobrania podania na studia. Wydrukuj podanie, podpisz je i złóż razem z innymi dokumentami wymaganymi przez Uniwersytet Rolniczy.

Rejestracja cudzoziemców
Po założeniu konta i dokonaniu rejestracji na studia obcokrajowcy są zobowiązani do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 20 euro na numer konta 98 2490 0005 0000 4600 7337 5379, w rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN i kodu Banku BIC. Numer IBAN tego rachunku: PL98 2490 0005 0000 4600 7337 5379; Alior Bank SA, BIC(SWIFT): ALBPPLPW. W tytule przelewu proszę napisać: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko. Wnoszenie opłaty w wysokości 85 zł naliczonej przez system ERK nie jest konieczne.
© 2002-2016, Uniwersytet Rolniczy