Uniwersytet Rolniczy

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Strona Główna Systemu

ERK w pytaniach

  1. Zakładanie Indywidualnego Konta ERK.
  2. Logowanie do Indywidualnego Konta ERK.
  3. Rejestracja na studia.
  4. Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji.

1. Zakładanie Indywidualnego Konta ERK.

Co to jest Mój identyfikator użytkownika ERK?

Identyfikator użytkownika ERK jest to login, który należy wymyślić samemu, a który będzie używany przez Ciebie podczas logowania do Indywidualnego Konta ERK. Informację o tym jaką powinien mieć on składnię uzyskasz po najechaniu myszką na pomarańczowy pytajnik znajdujący się po lewej stronie tego pola w formularzu zakładania nowego konta w systemie.

powrót do góry strony

Co to jest Moje hasło ERK?

Moje hasło ERK jest to hasło, które należy wymyślić samemu, a które będzie używane przez Ciebie podczas logowania do Indywidualnego Konta ERK. Informację o tym jaką powinno mieć ono składnię uzyskasz po najechaniu myszką na pomarańczowy pytajnik znajdujący się po lewej stronie tego pola w formularzu zakładania nowego konta w systemie.

powrót do góry strony

2. Logowanie do Indywidualnego Konta ERK.

Nie mogę sie zalogować na swoje Indywidualne Konto ERK. Co zrobić?

W pierwszej kolejności sprawdź czy poprawnie wprowadzasz Indentyfikator użytkownika ERK i hasło ERK. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu spróbuj skorzystać z opcji Nie pamiętam identyfikatora i hasła znajdującej się pod formularzem logowania.

powrót do góry strony

Nie pamiętam żadnych identyfikatorów pozwalających na zalogowanie się do Indywidualnego Konta ERK, a próba skorzystania z opcji Nie pamiętam identyfikatora i hasła kończy się niepowodzeniem. Co zrobić?

W tej sytuacji, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi podczas korzystania z opcji Nie pamiętam identyfikatora i hasła, skontaktuj się z nami telefonicznie. Numer telefonu znajdziesz na stronie Kontakt.

powrót do góry strony

Próba odzyskania identyfikatora i hasła zakończyła się powodzeniem, a mimo to nie otrzymałem e-maila z identyfikatorem i hasłem.

W tej sytuacji prosimy sprawdzić czy przypadkiem e-mail nie został przeniesiony do folderu antyspamowego w Twojej skrzynce pocztowej. Jeżeli nie, brak e-maila może być spowodowany błędnie podanym adresem e-mail podczas zakładania konta.

powrót do góry strony

3. Rejestracja na studia.

Nie mogę znaleźć numeru rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną znajduje się w karcie rejestracji w zakładce opłaty. Jeżeli na swoim Indywidualnym Koncie ERK nie widzisz w menu MOJE KONTO ERK pozycji Moje rejestracje, zawierającej wszystkie dokonane przez Ciebie rejestracje na studia oznacza to, że jeszcze nie wykonałeś żadnych rejestracji, a tym samym nie otrzymałeś jeszcze numeru rachunku bankowego. W tej sytuacji sprawdź czy poprawnie wykonałeś wszystkie kroki opisane na stronie głownej Systemu ERK (erk.ur.krakow.pl).

powrót do góry strony

Nie mogę znaleźć Podania ERK.

Plik Podanie ERK, który po wydrukowaniu należy wysłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres jednostki prowadzącej nabór na wybrane studia znajduje się w karcie rejestracji w zakładce dane rejestracji. Jeżeli na swoim Indywidualnym Koncie ERK nie widzisz w menu MOJE KONTO ERK pozycji Moje rejestracje, zawierającej wszystkie dokonane przez Ciebie rejestracje na studia oznacza to, że jeszcze nie wykonałeś żadnych rejestracji, a tym samym nie jest dla Ciebie dostępny plik Podanie ERK. W tej sytuacji sprawdź czy poprawnie wykonałeś wszystkie kroki opisane na stronie głownej Systemu ERK (erk.ur.krakow.pl).

powrót do góry strony

Wysłałem Podanie ERK wraz z wymienionymi na nim załacznikami oraz dokonałem opłaty rekrutacyjnej na podany podczas rejestracji numer rachunku bankowego, a mimo to moja rejestracja nadal jest niepotwierdzona. Co robic?

Brak potwierdzenia rejestracji może być spowodowany:

  • brakiem zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej w systemie ERK (informację o tym czy pieniądze zostały zaksięgowane w systemie uzyskasz wybierając w karcie rejestracji zakładkę opłaty),
  • faktem, że do Uniwersytetu Rolniczego nie dotarły jeszcze przesłane przez Ciebie dokumenty (informację o tym czy dokumenty dotarły do jednostki prowadzącej nabór na wybrane przez Ciebie studia możesz uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z jednostką).

Jeżeli podanie zostało dostarczone do jednostki rekrutacyjnej oraz została zaksięgowana opłata rekrutacyjna, a mimo to rejestracja nie jest potwierdzona, należy kontaktować się z Komisja Rekrutacyjną (dane adresowe znajdują się w Elektronicznym Informatorze dla Kandydatów oraz Przyjętych na studia w Karcie Studiów).

powrót do góry strony

Zatwierdziłem dane, ale odkryłem, że wkradł się do nich błąd.

Jeżeli jeszcze nie dokonałeś rejestracji na studia, załóż nowe konto w Systemie ERK. Jeżeli dokonałeś rejestracji, wysłałeś Podanie ERK i wniosłeś opłatę rekrutacyjną, skontaktuj się z jednostką prowadząca nabór na wybrane przez Ciebie studia.

powrót do góry strony

Po wybraniu odnośnika Podanie ERK otwiera się pusta strona.

W tej sytuacji, zgodnie z instrukcją umieszczoną obok odnośnika wybierz prawym przyciskiem myszy odpowiednia opcję (Zapisz element docelowy jako...) pozwalającą na zapisanie pliku na dysku twardym komputera, a następnie otwórz ten plik z zapisanej lokalizacji. Jeżeli to nie rozwiąże problemu spróbuj zaktualizować program do przeglądania plików w formacie PDF.

powrót do góry strony

4. Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji.

Czy wpisu mam dokonać osobiście?

Tak, wpisu należy dokonać osobiście. W uzasadnionych przypadkach wpis może być dokonany przez pełnomocnika.

powrót do góry strony

Nie zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia. Czy mogę złożyć odwołanie?

Tak, ale odwołanie można złożyć wyłącznie w przypadku gdy zostały naruszone procedury rekrutacyjne. W złożonym odwołaniu należy dokładnie wskazać i opisać naruszone procedury.

powrót do góry strony

Czy mogę starać się o zwrot nadpłat, które są zaksięgowane na moim wirtualnym rachunku bankowym?

Tak, wszystkie osoby, które na swoich wirtualnych rachunkach bankowych w Systemie ERK posiadają nadpłaty, będą je mogły odzyskać po zakończeniu rekrutacji w kasie Uniwersytetu Rolniczego.

powrót do góry strony

© 2002-2016, Uniwersytet Rolniczy